پرتو کویر آران و بیدگل

۸ مطلب با موضوع «کلیپ های تولیدی :: مشق عشق» ثبت شده است

مصاحبه با آقای اکبر مجیدی

اکبر مجیدی

مصاحبه با آقای اکبر مجیدی

قسمت هشتم برنامه گفتگو محور مشق عشق

 

 

مجری: سرکار خانم کوثر علی مهدی

 

اسپانسر برنامه: شرکت گسترش صنعت پلیمر ویگل

سایت شرکت: www.vigol-co.com

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@

۲ نظر
پرتو کویر

مصاحبه با سرکار خانم مولود اعظمیان بیدگلی

برنامه گفتگو محور مشق عشق

قسمت هفتم؛ سرکار خانم مولود اعظمیان

مدیر دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان امین

مجری: خانم کوثر علی مهدی

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir

۰ نظر
پرتو کویر

برنامه گفتگو محور مشق عشق ، قسمت ششم ؛ سرکار خانم فاطمه اسماعیل زاده

برنامه گفتگو محور مشق عشق

قسمت ششم ؛ سرکار خانم فاطمه اسماعیل زاده

مجری: خانم کوثر علی مهدی

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir

 

۰ نظر
پرتو کویر

مشق عشق ، مهمان قسمت پنجم؛ سرکار خانم زینب سعیدی

سی و نهمین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

enlightenedموضوع: برنامه گفتگو محور مشق عشق

مهمان قسمت پنجم؛ مصاحبه با سرکار خانم زینب سعیدی

مجری: خانم کوثر علی مهدی

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

۰ نظر
پرتو کویر

مشق عشق ، مهمان قسمت چهارم؛ سرکار خانم فاطمه جندقیان

سی و پنجمین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

enlightenedموضوع: برنامه گفتگو محور مشق عشق

مهمان قسمت چهارم؛ مصاحبه با سرکار خانم فاطمه جندقیان

لینک اصلی فیلم و دانلود

مجری: سرکار خانم مریم جندقیان

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

۰ نظر
پرتو کویر

مشق عشق ، مهمان قسمت سوم؛ سرکار خانم فاطمه جلوداریان

سی و چهارمین  کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

enlightenedموضوع: برنامه گفتگو محور مشق عشق

مهمان قسمت سوم؛ مصاحبه با سرکار خانم فاطمه جلوداریان

لینک اصلی فیلم و دانلود

مجری: سرکار خانم مریم جندقیان

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

 

۰ نظر
پرتو کویر

مشق عشق ، مهمان قسمت دوم ؛ جناب آقای حسین اعتمادفرد

هجدهمین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبر گزاری شهرستان آران و بیدگل

 

enlightenedموضوع: برنامه گفتگو محور مشق عشق

مهمان قسمت دوم؛ مصاحبه با جناب آقای حسین اعتماد فرد

لینک اصلی فیلم و دانلود

 

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

 

۰ نظر
پرتو کویر

مشق عشق؛ مصاحبه با سرکار خانم محدثه خالقی آرانی

محدثه خالقی

شانزدهمین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبر گزاری شهرستان آران و بیدگل

 

enlightenedموضوع: برنامه گفتگو محور مشق عشق ،

مهمان قسمت اول ؛ مصاحبه با سرکار خانم محدثه خالقی آرانی

لینک اصلی فیلم و دانلود

مجری: مریم جندقیان

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

 

۰ نظر
پرتو کویر