سی و پنجمین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

enlightenedموضوع: برنامه گفتگو محور مشق عشق

مهمان قسمت چهارم؛ مصاحبه با سرکار خانم فاطمه جندقیان

لینک اصلی فیلم و دانلود

مجری: سرکار خانم مریم جندقیان

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@