برنامه گفتگو محور مشق عشق

قسمت هفتم؛ سرکار خانم مولود اعظمیان

مدیر دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان امین

مجری: خانم کوثر علی مهدی

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir