محدثه خالقی

شانزدهمین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبر گزاری شهرستان آران و بیدگل

 

enlightenedموضوع: برنامه گفتگو محور مشق عشق ،

مهمان قسمت اول ؛ مصاحبه با سرکار خانم محدثه خالقی آرانی

لینک اصلی فیلم و دانلود

مجری: مریم جندقیان

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@