پرتو کویر آران و بیدگل

۹ مطلب با موضوع «کلیپ های تولیدی :: قرار عاشقی (محرم1400 )» ثبت شده است

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی؛ کربلای حمیدرضا شاهمیرزایی

سی و سومین  کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

heartحسینیه پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی

مهمان قسمت هشتم: کربلایی حمیدرضا شاهمیرزایی

هر روز عصر ساعت 19

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

۰ نظر
پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی؛ کربلای سید علی سیدی

سی و دومین  کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

heartحسینیه پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی

مهمان قسمت هشتم: کربلایی سید علی سیدی

هر روز عصر ساعت 19

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

۰ نظر
پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی؛ کربلای سعید خانی

سی و یکمین  کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

heartحسینیه پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی

مهمان قسمت هفتم: کربلایی سعید خانی

هر روز عصر ساعت 19

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

 

۱ نظر
پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی؛ کربلای مهدی فخرالدین

(30)سی مین  کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

heartحسینیه پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی

مهمان قسمت ششم: کربلایی مهدی فخرالدین

هر روز عصر ساعت 19

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

۰ نظر
پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی؛ کربلای محمدجواد اهلی

بیست و نهمین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

heartحسینیه پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی

مهمان قسمت پنجم: کربلایی محمدجواد اهلی

هر روز عصر ساعت 19

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

۰ نظر
پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی؛ کربلای مصطفی مسجدی

بیست و هشتمین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

heartحسینیه پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی

مهمان قسمت چهارم: کربلایی مصطفی مسجدی

هر روز عصر ساعت 19

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

۰ نظر
پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی؛ کربلای محمد عرفانیان

بیست و هفتمین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

heartحسینیه پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی

مهمان قسمت سوم: کربلایی محمد عرفانیان

 

هر روز عصر ساعت 19

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

۰ نظر
پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی؛ کربلای محمد میرزائی

بیست و ششمین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

heartحسینیه پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی

مهمان قسمت دوم: کربلایی محمد میرزائی

هر روز عصر ساعت 19

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

۰ نظر
پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی؛ کربلایی عباد صالحی

بیست و چهارمین کلیپ تولیدی گروه رسانه ای پرتو کویر

خبرگزاری شهرستان آران و بیدگل

 

heartحسینیه پرتو کویر

برنامه هیئت مجازی قرار عاشقی

مهمان قسمت اول: کربلایی عباد صالحی

هر روز عصر ساعت 19

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@

 

۰ نظر
پرتو کویر