اکبر مجیدی

مصاحبه با آقای اکبر مجیدی

قسمت هشتم برنامه گفتگو محور مشق عشق

 

 

مجری: سرکار خانم کوثر علی مهدی

 

اسپانسر برنامه: شرکت گسترش صنعت پلیمر ویگل

سایت شرکت: www.vigol-co.com

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@