اقامتگاه سنتی هزاردستان

 

نام:

اقامتگاه سنتی هزار دستان

 

نوع خدمات:

هتل سنتی

 

آدرس:

استان اصفهان، آران و بیدگل ، بلوار واصف، کوچه 16

 

تماس:

 

آدرس سایت و پیج:

www.instagram.com/hezardastan_hotel

www.hazardastan.uspace.ir

 

اسپانسر محترم پرتو کویر در فیلم های:

***

***