گفتگو با زوج موفق ورزشکار منطقه نوش آباد شهرستان آران و بیدگل

سرکار خانم استاد نرجس رضایی مفرد و جناب آقای استاد امیر ایزدپناه

 

 

مجری: کوثر علی مهدی

 

اسپانسر برنامه: اقامتگاه سنتی هزاردستان (با مدیریت داوود بلالی)

 

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@