گفتگو با آقای محمد مهدی فکریان ؛ نویسنده و کارگردان مطرح شهرستان و کشور

قسمت چهارم فرزند هنر

 

مجری: وحید اکرمیان

 

اسپانسر برنامه: اقامتگاه سنتی هزاردستان (با مدیریت داوود بلالی)

 

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@