مهراب کتابی

گفتگو با آقای مهراب کتابی پهلوان نوجوان آران و بیدگلی

مهمان قسمت نهم برنامه بیشه شیران

جناب آقای مصطفی کتابی و مهراب کتابی

 

 

مجری: جناب آقای وحید اکرمیان

 

اسپانسر برنامه:

اسپانسر برنامه: اقامتگاه سنتی هزاردستان (با مدیریت داوود بلالی)

آدرس پیج هزاردستان:

www.instagram.com/hezardastan_hotel

 

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@