چهار دیماه؛ روز حماسه و ایثار شهرستان آران و بیدگل

تدوین: حسین مسی

لینک اصلی فیلم و دانلود

------------------------------------------------------------------

کانال تلگرام و اینستاگرام ما با آدرس:

parto_kavir@