روح االله خرم آبادی

گفتگو صمیمانه با نخبه و کار آفرین آران و بیدگلی

جناب آقای دکتر روح الله خرم آبادی

 

 

مجری: فاطمه اسماعیل زاده

 

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام و ایتا و روبیکا

با آدرس: parto_kavir@