دکتر محسن صانعی

گفتگو صمیمانه با دکتر محسن صانعی شهردار محترم شهرستان آران و بیدگل

برنامه با مسئولین قسمت هفتم

 

 

مجری: آقای وحید اکرمیان

 

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام و ایتا و روبیکا

با آدرس: parto_kavir@