سرهنگ حیدر معظمی گودرزی

گفتگو صمیمانه با جناب سرهنگ حیدر معظمی گودرزی

فرمانده گروه ۸۴۰ موشکی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

برنامه با مسئولین قسمت نهم

 

 

مجری: سرکار خانم زهرا یزلانی

 

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام و ایتا و روبیکا

با آدرس: parto_kavir@