معصومه خوشمرام

گفتگو با سرکار خانم معصومه خوشمرام

 

 

مجری:

سرکار خانم کوثر علی مهدی و جناب آقای وحید اکرمیان

 

اسپانسر برنامه:

شرکت گسترش صنعت پلیمر ویگل

سایت شرکت: www.vigol-co.com

 

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@