حاج ابوالفضل کریمشاهی

گفتگو با آزاده بزرگوار حاج ابوالفضل کریمشاهی ؛ خیر بزرگ منطقه

 

 

با اجرای: آقای وحید اکرمیان

اسپانسر برنامه:  

 

توجه:

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس: 

parto_kavir@