فاطمه اربابی نصرآبادی

گفتگو با بانو توان یاب شهرستان آران و بیدگل سرکار خانم فاطمه اربابی نصرآبادی

 

 

با اجرای: خانم مریم جندقیان

 

اسپانسر برنامه:

 

توجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@