مهدی آریا

گفتگو با آقای مهدی آریا ؛ فعال خبری و رسانه ای

 

 

با اجرای: آقای وحید اکرمیان

 

اسپانسر برنامه:

 

توجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@