جواد رنجکش

گفتگو با آقای جواد رنجکش

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آران وبیدگل

 

قسمت پنجم برنامه با مسئولین

 

 

مجری: خانم مریم جندقیان

 

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام و ایتا و روبیکا

با آدرس: parto_kavir@