گفتگوی جالب با مردی که بسیار می داند

 او را در کتابخانه دیدم گفتم چند سال داری گفت.چهل و سه روز دیگر می شوم هفتاد سال...گفتم امروز چه خوانده ای؟... - تاریخ ایران نوشته پیرنیا....-- چند سال در مدرسه بودی ؟!... -کمتر از سه سال....روزی معلم مرا تنبیه کرد دیگر نرفتم.....

کدام یک از کتابهای کتابخانه را خوانده ای ؟..-همه را !! ....ادبیاتها ، تاریخی ، فلسفی وووولی خوب برخی کتابها تخصصی هستند مثلا در حوزه پزشکی ، فیزیک که آنها را نمی خوانم. ....--

 به کتابخانه های دیگر هم می روی ؟!...-آری کتابخانه آران ،کتابخانه زیارت ، نوش آباد ، یزدل و جوانتر که بودم کتابخانه های کاشان و طبس !!--طبس ؟...-بله !در آنجا رفیقی دارم...دو بار به طبس رفته ام دو ماه آنجا بودم..کتابهای کتابخانه اش را خواندم و برگشتم...-- برای مطالعه به شهر دیگری هم رفته ای؟....- بله بندرعباس...تابستان بود. با اتوبوس رفتم بندرعباس ...پیاده شدم. دیدم هوا گرم است.با همان اتوبوس برگشتم. --چگونه به کتاب علاقمند شدی ؟ ...- کودک بودم عید بود پدرم چند کتاب خرید و به خانه آورد و این گونه بود که عاشق کتاب شدم.....- پدرت سواد داشت ؟...- بله انگلیسی هم بلد بود می نوشت و می خواند...چند سالی در بخش نیروگاه شرکت ارباب تفضلی کار می کرد...کاشان برق نداشت.تفضلی دستگاه تولید برق آورده بود با مهندسان اروپایی...پدرم از آنها زبان یاد گرفت...-- به جز کتاب به چه علاقه داری؟...- تماشای فیلم....جوانتر که بودم به سینمای کاشان می رفتم....صبح ساعت 8وارد می شدم آخر شب از سینما بیرون می آمدم....یک فیلم را شش بار می دیدم....از بوفه ساندویچ می خریدم و دو باره فیلم می دیدم....--
آخرین باری که به سینما رفتی؟...- سال 63 بود....داشتم تخمه می خوردم تا نمایش فیلم شروع شود.....یکی از نیروهای سینما که بیدگلی بود من را شناخت .جلو آمد و گفت محسنی اگر می خواهی تخمه بخوری برو بیرون....گفتم باشد...آمدم بیرون....تخمه خوردم و دیگر هیچ وقت به سینما نرفتم....-- چند فرزند داری ؟ ...-دو تا... پسری که در چهل و دو سالگی از دنیا رفت و دختری که ازدواج کرد...شغلت چیست درآمدی داری.....پیشتر که توانایی داشتم قالی می بافتم .حالا درآمدی ندارم زندگی به سختی می گذرد.-چگونه به کتابخانه می آیی؟...-- جوانتر که بودم پیاده.. حالا از خانه بیرون می آیم اگر وسیله ای بود به کتابخانه می آیم. اگر نبود برمی گردم... نظزت راجع به کتابخانه بیدگل چیست؟..- خوب است فعالیتهای زیادی هم انجام می شود...گاهی میایم کتاب بخوانم کلاس و برنامه ادبی است...طبقه پایین درست شود مشکل حل می شود.

✍️( علیرضا توحیدی  _خرداد ۱۴۰۳)

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر