گزارش صداوسیما از آران و بیدگل

گزارش صداوسیما از بهره برداری ۴ طرح عمرانی آموزشی در شهرستان آران و بیدگل

با حضور استاندار اصفهان در شهرستان آران و بیدگل ۴ طرح عمرانی آموزشی با اعتبار ۵۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

 

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر