فاطمه حمامی

گزارش برنامه فوتبال برتر شبکه سه با موضوع خانم فاطمه حمامی و رونالدو

 

دختر هنرمندی که به آرزوی دیدار با رونالدو رسید

 

 

فعالیت اصلی پرتو کویر

در کانال تلگرام و اینستاگرام و ایتا و روبیکا

با آدرس: parto_kavir@