مرضیه امیراحمدی

گزارش از پشت صحنه نمایش کمدی میرزا فرفره

گارگردان: مرضیه امیر احمدی

 

 

اجرا: سرکار خانم زهرا یزلانی

 

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام و ایتا و روبیکا

با آدرس: parto_kavir@