جشن نفس در کاشان و آران و بیدگل

جشن نفس در کاشان و آران و بیدگل

آیین تجلیل از خانواده های محترم اهدا کنندگان عضو(جانبخشان) - به همت‌ معاونت درمان دانشگاه علوم‌ پزشکی کاشان

 

 

🔸مرگ پایان زندگی نیست
  🌐 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر