کشف و ضبط بیش از یک تن فرآورده خام دامی فاقد هویت از یک رستوران غیر‌فعال در کاشان

🔻رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کاشان اعلام کرد:در بازدیدهای کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه از مراکز نگهداری فرآورده های خام دامی شهرستان و در پی بازدید از سردخانه یک رستوران غیر فعال، بیش از یک تن فرآورده های خام دامی شامل گوشت قرمز و سفید فاقد هویت کشف و توقیف گردید و محموله توقیف شده جهت سیر مراحل قانونی و اخذ دستور مقام قضایی و انجام آزمایش های لازم به یکی از سردخانه های شهرستان منتقل شد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر