پایگاه پژوهشی ویگل شهرستان آران و بیدگل

کشفی بسیار مهم و شگفت در پایگاه پژوهشی ویگل شهرستان آران و بیدگل

کشف کتیبهٔ بنای آتشکده شهر هراسکان روی صندلی های آتشکده ویگل و همچنین واژه «ملکان ملکا یزدگرد» یا همان«شاهنشاه یزدگرد» در بخش دیگری از این اثر

 

 

هراسکان از جمله‌ آبادی‌های این منطقه است که از گذشته­‌های دور مورد توجه مورخان و جغرافی‌دانان بوده است، به صورتی‌که مورخانی مانند «ابوشیخ» و شاگردش «ابونعیم اصفهانی» (سده چهارم) و مافروخی (سده پنجم) به تبعیت از جغرافی‌دانان گذشته، از این روستا با عنوان یکی از عجایب اصفهان یاد کرده­‌اند. اما این آبادی شگفت­‌انگیز در کجاست؟ و به چه سرنوشتی دچار شده است؟

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر