کسب مقام سوم توسط محمد مبین مهیمنی در مسابقات مرشدی انتخابی کشور رده سنی نونهالان به میزبانی خمینی‌شهر اصفهان

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر