کتاب مقلب القلوب در آران و بیدگل

رونمایی از کتاب مقلب القلوب در آران و بیدگل

طی آیینی با حضور امام جمعه و شهردار آران و بیدگل، جمعی از مسئولان و دوست داران علم و فرهنگ و ادب در سالن شهید بنی طبا، کتاب "مقلب القلوب" اثر خانم حفیظیان رونمایی شد.

کتاب مقلب القلوب یکصد داستان از امامان و بزرگان دینی است.

هر داستان کتاب متناسب با صفات الهی است که در دعای شریفه جوشن کبیر آمده است و هر بند یک صفت انتخاب شده

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر