کتابخانه استاد موذن پور آرانی

به همت خیرین عرصه فرهنگ انجام شد؛
 اهدای بیش از ۵۰۰ نسخه کتاب کودک و نوجوان به کتابخانه عمومی استاد موذن پور آرانی


بیش از ۵۰۰ نسخه کتاب کودک و نوجوان توسط خیرین عرصه فرهنگ به کتابخانه استاد عباس موذن پور آرانی اهدا شد.
به گزارش جواد رنجکش رئیس اداره‌ کتابخانه‌های عمومی شهرستان آران وبیدگل، بیش از ۵۰۰ نسخه کتاب توسط خیرین عرصه فرهنگ به کتابخانه استاد عباس موذن پور آرانی  اهدا شد.
وی ضمن بیان این خبر گفت: کتابهای اهدا شده در گروه های سنی کودک و نوجوان با موضوع های متنوع به ارزش تقریبی ۲۵۰میلیون ریال است. که این کتابها پس از استعلام و آماده سازی در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.
گفتنی است کتابخانه استاد موذن پور با بیش از ۵۴ هزار نسخه کتاب و بیش از ۲هزار عضو فعال در حال ارائه خدمات به مراجعین است.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر