پل بزرگ نوش آباد

پیشرفت ۷۰ درصدی ساخت پل بزرگ نوش آباد

پیشرفت ساخت، تعریض و ایمن سازی باند دوم و دهانه دوم پل بزرگ نوش آباد به بیش از ۷۰ درصد رسید.


رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان گفت: طرح ساخت، تعریض و ایمن‌سازی باند دوم و دهانه دوم پل بزرگ نوش آباد در محور اتصال کاشان- نوش آباد به محور کاشان- سفیدشهر (از محور‌های پرحادثه) واقع شده است.
مجتبی آراسته افزود: این طرح از محل اعتبار طرح ملی کنارگذر کاشان- آران و بیدگل و اتصال آن به چرمشهر ورامین- تهران در حال ساخت است.
وی گفت: این طرح به دلیل اتصال دو شهر کاشان و آران و بیدگل بسیار حائز اهمیت است و بهره برداری از پل، علاوه بر اینکه برطرف کننده نقطه پرتصادف محور کاشان به نوش آباد است، باند دوم جاده کاشان به سفیدشهر را ایمن می‌کند.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان افزود: عرض دهانه دوم پل نوش آباد ۱۴ متر و تاکنون برای ساخت آن، ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
آراسته گفت: در صورت تأمین اعتبار لازم پل بزرگ نوش آباد امسال به بهره برداری می‌رسد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر