پهلوان حاج علی اکبر آزاد پور آرانی

بیستم خرداد ماه به نام
«روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی» نام گذاری شده است

پهلوان حاج علی اکبر آزاد پور آرانی


یکی از آن شاخص های ورزش پهلوانی و عیاری است
او که در دهه های گذشته در ورزش کشتی، زیبایی اندام، و نیز ورزش های سختی چون میل گیری سنگین، کعباده میان دار خیلی از زورخانه های به نام ایران زمین بوده است #شهرت_ملی را به خود اختصاص داده است
حیف مجال معرفی این#پهلوان_نامدار خطه کویر در این مقال نیست و امیدوارم در فرصتی مفصل برای آشنایی با هنر این هنرمند آبرومند آبادی مان که مایه مباهات و افتخار است بیشتر بنویسم
با این مقدمه فقط عرض کنم پهلوان آزاد پور با آنکه پا به سن و سال گذاشته است همچنان سودای شور و شیدای جوانی میدان زورخانه را به سر دارد
مراسمی نیست که حضور او مایه دل گرمی اهالی ورزش زور خانه ای نباشد و علاوه بر آن در این سالهای با افتخار#مدال_دیگری را به سینه دارد

پرتره
تکنیک: سیاه قلم مداد کنته
ابعاد: ۳۵/۵۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: سال۷۲
اثر: سعید بوجار آرانی
پشت هیچستانم

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر