پلمب در آران و بیدگل

پلمب ۳ سفره خانه و باغ تالار در آران و بیدگل

🔹 مأموران سازمان اطلاعات انتظامی شهرستان آران و بیدگل در راستای اجرای طرح نور و کنترل و نظارت بر رستوران ها و سفره خانه ها، تعداد ۴ واحد صنفی سفره خانه و باغ تالار در سطح شهرستان آران و بیدگل را به علت عدم رعایت الزامات قانونی و  موازین بهداشتی و نیز اجرای موسیقی زنده در ایام شهادت با هماهنگی مقام محترم قضایی پلمب نموده و متصدیان واحدهای صنفی را  با تشکیل پرونده قضایی به دادسرا معرفی نمودند

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر