یکمین سال تولد رسانه پرتو کویر (7خرداد)

پرتو کویر

به پشتوانه اعتماد شما، با شما ۱ ساله شدیم

 

توجه و محبتهای مهربانانه شما دوستان عزیز در این یکسال ،به ما قوت قلب داد تا هرآنچه را که می توانستیم و میدانستیم با شوقی سرشار تقدیمتان کنیم.

 

رسانه پرتو کویر

parto_kavir@