وضعیت آران و بیدگل در تابستان

 

لینک دانلود و مشاهده