شهرک صنعتی هلال

باز هم درختان قربانی بی رحم وزش باد در آران و بیدگل

شکسته شدن تعدادی از سرچراغ های شهرک صنعتی هلال (ع)

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر