هوای کاشان و آران وبیدگل

هوای کاشان و آران وبیدگل در وضعیت ناسالم برای عموم

براساس پیش بینی های قبلی از صبح امروز با شرقی شدن جریانات، توده گردوغبار نیز وارد منطقه شد و در منطقه ماندگار شده است.


 شاخص آلایندگی کاشان و آران و بیدگل در ساعت ۱۳ شنبه ۹ تیر عدد ۱۵۳ و در وضعیت نا سالم برای عموم می باشد.

❗️❗️در ساعات آینده احتمال تشدید گردوخاک و کاهش بیشتر کیفیت هوا وجود دارد.

🔹شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر