دکتر صانعی آران و بیدگل

در خبرهای هفته های گذشته آمده بود که شهرداران دو شهر کاشان و آران و بیدگل به اتفاق اعضای شورای اسلامی هر دو شهر نشست مشترکی پیرامون موضوعات قابل تفاهم و تعامل  با یکدیگر داشته اند که ابتکار آن ابتدا از طریق دکتر محسن صانعی بعنوان شهردار و حسین ناظمی رئیس شورای شهر آران و بیدگل برای اولین بار به خرج داده شد و به تبع با استقبال گرم مسئولین مدیریت شهری کاشان در رفت و آمد دو طرفه نشست دومی نیز به انجام رسید

 

 

برای اهمیت داشتن این موضوع لازم است که به این ابتکار و توسعه جامع نگر که در واقع یک هنر مدیریتی محسوب می شود پیشتر پرداخته شود
 
ابتدا باید گفته شود  با رشد فنآوری اطلاعات و توسعه شبکه های ارتباطی، شهرها و شهروندان آن درفضایی متشکل ازجریانها به بازیگران اصلی حوزه ارتباط واقتصاد  تبدیل شده اند.

که  همگرایی حوزه های مختلف درشهرها نشان دهنده حرکت سریع مناطق جغرافیایی به سمت شهری شدن و توسعه هرچه بیشتر و تبدیل این مناطق به شهرهای جهانی و در نهایت جهان شهرها می شود
معمولا دراین فضا، شهرها باارتقاء جایگاه اقتصادی، سیاسی، فن آوری، فرهنگی و زیر ساختی خود از توان، نفوذ و اعتبار کافی برای اجرای فعالیت های دیپلماتیک نیز برخوردار می شوند و در راستای فعالیت های خود شکل نوینی از دیپلماسی را نمایان می سازند

چرا که امروزه  شهرها با ایفای نقش فرا منطقه ای و حتی فرا ملی خود در زمینه های امنیت، توسعه, اقتصاد، فرهنگ، شبکه سازی، هنر ، ورزش و حضور در سازمانهای بین المللی به بازیگرانی فعال در عرصه روابط بین الملل تبدیل شده اند.


در این میان  یکی از شاخه‌های اصلی ارتباط فرا منطقه ای و بین‌المللی  مدیریت بخش عمده‌ ای از زیست اجتماعی انسان مدرن است که از طریق دیپلماسی شهری انجام می‌شود.

 اهمیت دیپلماسی شهری تا میزان زیادی ناشی از اهمیت موضوع شهر و جایگاه بی‌نظیر کنونی آن در طول تاریخ تمدن‌های بشری است و شبکه ارتباطی بین شهرها زمینه مساعدی برای پرداختن به شماری از موضوعات را فراهم می‌کند که ممکن است دیگر چارچوب‌های دیپلماسی موجود، توان و ظرفیت پرداختن بهینه به آنها را نداشته باشند


در این فضا، شهرها برای ارتقای جایگاه اقتصادی، سیاسی، فن‌آوری، فرهنگی و زیر ساختی خود با توجه به توان، نفوذ و اعتبار کافی به سمت اجرای فعالیت‌های دیپلماتیک نیز  می روند تا در راستای فعالیت‌های خود شکل نوینی از دیپلماسی را نمایان سازند

لذا می توان گفت دیپلماسی شهری بخشی از سیمای شهرهای مدرن را تشکیل می‌دهد، و به عنوان یکـی از پدیـده‌هـای واقعـی جزو اولین مسائلی است که انسان متمدن  همواره باید با آن در ارتباط باشد و آنرا دنبال نماید

چرای که این موضوع دارای ابعـاد زیـست محیطـی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی برای توسعه هر شهری می‌باشد.

در واقع دیپلماسی شهری، هنر نشان دادن توانایی ها و پتانسیل های شهری به موازات دیپلماسی دولتی و به کار بردن آن در مسیر توسعه فرهنگ شهری، اقتصادی واجتماعی است

از آنجائیکه دیپلماسی شهری در جهت موازی با موضوعاتی است ‌که ارتباط‌ مستقیم با شهروندان را‌ داشته ‌و با تأکید‌ بر تعامل با شهرهای دیگر همچنین سازمان‌های غیر‌دولتی مردم‌‌نهاد ‌‌و تعاملات ‌فرهنگی و گسترش ارزش‌ها و هنجارها و سنن و آداب مردمان دیگر مناطق داشته باشد این موضوع  می‌تواند نقش مکمل و مؤثری بر‌ کارکرد‌ دیپلماسی عمومی مبتنی‌ بر توسعه ‌و ‌بهسازی‌ روابط بین ملت ها، مردم  و ‌شهروندان، ارتباط با افراد ‌کلیدی، در حوزه فرامنطقه ای و برقراری روابط استراتژیک،حتی در سطح سیاست خارجی و حوزه فرا ملی را ایفا کند؛
 بنابراین در این حرکت موازی هر چه شهرها در تعامل و حتی رقابتی نامحسوس بتوانند منزلت و جایگاه خود را از  سطح منطقه‌ای به فرا منطقه ای یا بین‌المللی ارتقاء دهند به نوعی بستر رشد و توسعه دیپلماسی‌ مردمی  به مرحله ‌عملیاتی می رسد تا به این ‌ترتیب زمینه جذب گردشگران‌، سرمایه‌گذاران‌، رونق اقتصادی و انتقال اطلاعات و هویت‌های فرهنگی فراهم شود.

به طور کلی دیپلماسی شهری و به تبع آن سیاست خارجی شهرها دارای ابعاد و کارکردهای مختلفی است، که تسهیل ارتباطات، مذاکره، جمع‌ آوری اطلاعات، جلوگیری از کشمکش و اختلافات و نمادین ساختن وجود یک جامعه متمدن فرامنطقه ای و بین المللی را می توان از آن استنباط کرد.

که اگر متولیان شهری بتوانند از دیپلماسی شهری در توسعه زیر ساخت ها و اقتصاد شهری خود بهره کافی را ببرند، می‌توانند پیشبردی سریع به خواسته‌های شهروندان خود داشته باشند تا اسباب بهبود شرایط مطلوب شهرهای در حال توسعه را فراهم آورد

اصل طلایی تاثیرگذاری دیپلماسی شهری و رفت و آمدها و گفت و گوها مدیریت شهری که از ان. “دیپلماسی مردمی” هم یاد می کنند  از طریق انجمن های شهری یا نمایندگان مردمی(شورای شهر) و شهرداری(شهردارها) و معتمدین محلی مردمی حاصل می گردد که بنطر می رسد دکتر محسن صانعی و ریاست و اعضای شورای شهر آران و بیدگل به این مهم رسیده اند و در استفاده از  هنر خود در دیپلماسی مردمی _شهری مصمم و برای توسعه پایدار شهری گام در آن مسیر گذارده اند
که انتظار می رود نشست مشترک شهردار و شورای شهر آران و بیدگل با دیگر مدیریت های شهری سایر مناطق که نکات و علاقمندی های مشترک برای تعامل و تفاهم در زمینه های ارتباط شهری وجود دارد به عنوان یک هنر مدیریتی بیشتر به آن پرداخته شود  همانطور که حسین ناظمی رئیس شورای شهر دوره ششم این شورا در نشست دوم مشترک با مدیریت شهری کاشان و در وقت نطق پیش از دستور خود  اذعان به این نکته نمود که دوره فعلی مدیریت شهری آران و بیدگل و کاشان ، با هدف پدید آمدن عصر طلایی مدیریت شهری با ارتباطات و تعاملات از این دست  به پیش خواهد رفت

✍️ علیرضا نمکی

 

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام و ایتا و روبیکا

با آدرس: parto_kavir@