قصر ایرانیان، آتیه سبلان، کوروش، سپهردرخشان، گسترش صنعت پلیمر، ساویزبافت، خاتم آران، تمدن فرش، آسایش۲، ماهیت ریس، نساجی آراد

همراهی با صنعت برق کشور و توجه به توصیه های مسئولین در جهت کاهش مصرف، موجب تداوم فعالیت در شهرک صنعتی گردید.

 در اقدامی قابل تحسین،  تعدادی از صنایع بشرح ذیل در شهرک‌های صنعتی شهرستان، اقدام به رعایت الگوی مصرف نموده و نسبت به کاهش بار مصرفی به زیر۱۵٪ اهتمام ویژه نمودند.


لذا با مشخص شدن این کاهش چشمگیر مصرف در نمودارهای کنترل وبا اعلام خبر پایداری شبکه توزیع، بلافاصله نسبت به وصل برق توسط سیستم اقدام گردید.
 امور برق شهرستان آران و بیدگل ضمن تشکر و قدردانی از صنایعی که در مدیریت مصرف برق بمنظور جلوگیری از اعمال خاموشی ودرنهایت تعطیلی صنایع مشارکت فعال می‌نمایند صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و توصیه می‌کند با کاهش مصرف تا زیر ۱۵٪ انشاالله تابستان امسال را بدون خاموشی وبا سلامت پشت سر بگذاریم.
 صنایع همکار عبارتنداز: قصر ایرانیان، آتیه سبلان، کوروش، سپهردرخشان، گسترش صنعت پلیمر، ساویزبافت، خاتم آران، تمدن فرش، آسایش۲، ماهیت ریس، نساجی آراد

💥 روابط عمومی امور برق آران و بیدگل

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر