همایش شیرخوارگان حسینی آران و بیدگل

نشست بانوان مبلغه و مدیران همایش شیرخوارگان حسینی شهرستان آران و بیدگل

این نشست به منظور بکارگیری ظرفیت تشکل‌های مذهبی در راستای مشارکت حداکثری در انتخابات در محل فرمانداری برگزار و در پایان از خادمین همایش شیرخوارگان حسینی، تقدیر و قدردانی شد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر