هلدینگ صنعتی شبان حاج رضا شبان

هلدینگ صنعتی شبان در جمع گروه های صنعتی برتر کشور

روابط عمومی گروه صنعتی شبان از شروع مراحل ثبت هلدینگ صنعتی شبان خبر داد.


این هلدینگ بعنوان شرکت مادر تخصصی شامل شرکت های نگین مشهد هلال، کیان آلیاژ کاشان، معدن سنگ آرکا، سفره خانه بین المللی صحرا، مبلمان نگین، شبان گستر، نساجی نگین البرز، آهار و تکمیل فرش امیرکبیر، ریسندگی دیباریسان بوده و جز گروه های صنعتی برتر کشور است.
سرمایه گذار این هلدینگ جناب آقای حاج رضا شبان از کارافرینان و سرمایه گذاران بزرگ کشور است.
 بیش دو هزار نیروی انسانی به طور مستقیم در هلدینگ صنعتی شبان مشغول به کار هستند.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر