هفتمین صعود نوجوان آران و بیدگلی عباس غنی بیدگلی کوچکترین کوهنورد کشور دوست دار محیط زیست  که از سن پنج سالگی شروع به ورزش کوهنوردی کرد
و در تاریخ 1403,3,18صعود هفتمش را به قله 3530متری چال آذران تقدیم به روح روحانی  شهید والامقام علی‌محمد غنی کرد

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر