ستاد انتخاباتی دکتر سعید جلیلی در آران و بیدگل

مسئول ستاد انتخاباتی دکتر سعید جلیلی در شهرستان آران و بیدگل معرفی شد.

نعمت الله قبایی فعال فرهنگی و سیاسی طی حکمی از سوی مسئول ستاد انتخابات دکتر جلیلی در استان اصفهان به عنوان مسئول ستاد انتخاباتی آن کاندید در آران وبیدگل معرفی شد.

 

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر