بازدید و نظارت کارشناس اداره منابع طبیعی شهرستان در تاریخ  ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ بر روند تولید نهال در کمپ شهیدمطهری و شرکت به آفرین گلساران در سال جاری در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت طی تفاهم نامه تولید ۶ میلیون اصله نهال مجتمع  فولاد کویر

☘روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر