ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در آران و بیدگل

مسئول ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در شهرستان آران و بیدگل معرفی شد.

نصرت اله قربانی فعال سیاسی و ورزشی طی حکمی از سوی مسئول ستاد انتخابات دکتر پزشکیان در استان اصفهان به عنوان مسئول ستاد انتخاباتی آن کاندید در آران وبیدگل معرفی شد.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر