فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

نشست صمیمانه و خبری مهندس حمیدرضا محمدی فشارکی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان کاشان با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان کاشان

 ۴۰ درصد ظرفیت هر مدرسه می‌تواند از اتباع باشد

🔻حمیدرضا محمدی فشارکی سرپرست فرمانداری کاشان عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت:

▪️بر اساس قانون حداکثر ۴۰ درصد ظرفیت هر مدرسه می‌تواند به اتباع داده شود.
 
▪️باید فکری به حال اتباع غیرمجاز در کاشان کنیم

▪️قرارگاه طرد برای بازگشت اتباع غیرمجاز تشکیل شده است.

▪️بایدجلوی کسانی که احساس می‌کنند کاشان منطقه امنی برای ورود اتباع است بگیریم.

▪️اتباع مجاز و دارای کارت مشکلی ندارند.

▪️اگر بیش از ظرفیت ۴۰ درصدی مدرسه‌ای به اتباع اختصاص دهد تخلف است و برخورد می‌کنیم، از طرفی چنانچه مدرسه‌ای نیز ‌ از ثبت نام اتباع خودداری کرده به ما اعلام کنید.

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر