شورای تامین شهرستان آران و بیدگل

نشست مدیران، خبرنگاران، اصحاب محترم رسانه و فعالان مجازی شهرستان آران و بیدگل

◽️نشست مدیران، خبرنگاران، اصحاب محترم رسانه و فعالان مجازی با اعضا شورای تأمین شهرستان آران و بیدگل در خصوص برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در امامزاده بی بی زینب(س) یزدل برگزار گردید.

بسیج رسانه شهرستان آران و بیدگل
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آران و بیدگل
کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان آران و بیدگل

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر