سنتی گلیم بافی بخش کویرات ابوزیدآباد

مهارت سنتی گلیم بافی بخش کویرات ابوزیدآباد آران‌ و بیدگل ثبت ملی شد

مسؤول تدوین پرونده‌های میراث‌فرهنگی ناملموس استان اصفهان از ثبت مهارت سنتی گلیم‌بافی بخش کویرات ‌ابوزیدآباد آران‌وبیدگل در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد.

عباس تراب‌زاده، کارشناس مردم شناسی و مسؤول تدوین پرونده‌های میراث‌فرهنگی ناملموس استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آران‌وبیدگل اظهار داشت: هنر گلیم‌بافی از زمان‌های قدیم توسط بانوان منطقه ابوزیدآباد رواج داشته است، به علت  کویری بودن این منطقه تمامی مواد آن از جنس پنبه و نخ تهیه می‌شده است.

وی با بیان اینکه در زمان قدیم مردم سعی داشتند تا در امور زندگی صرفه‌جویی کرده و دور ریز نداشته باشند، افزود: زمانی که قالی‌بافی بانوان تمام می‌شد، نخ سرچله اضافه آمده از قالی را برای تار گلیم استفاده می‌کردند، برای پود آن از پارچه‌های کهنه دور ریز لباس‌های خود که از جنس پنبه و نخ بوده را به صورت نواری برش داده و برای بافت بهره می‌برند.

تراب‌زاده ادامه داد: در ایام قدیم که صنعت فرش‌بافی به شکل امروزه رواج نداشت، مردم این منطقه به علت گرم بودن اقلیم کویری این بخش برای زیرانداز از گلیم‌های پارچه‌ای با جنس نخ و پنبه برای منازل و اتاق‌های خود استفاده می‌کردند.

مسؤول تدوین پرونده‌های میراث‌فرهنگی ناملموس اصفهان این گلیم پارچه‌ای را جزو یکی از صنایع دستی پر رونق بخش کویرات دانست و اضافه کرد: مهارت سنتی گلیم‌بافی بخش کویرات ‌ابوزیدآباد آران‌وبیدگل و روستاهای تابعه آن در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به شماره ۲۶۳۹ ثبت و در هفته میراث فرهنگی از لوح آن رونمایی شد.

فارس - فاطمه علیزاده

✓خبرگزاری آران و بیدگل - پرتو کویر