منطقه فراموش شده یحیی آباد شهرستان آران و بیدگل

مصاحبه با مردم منطقه یحیی آباد درباره مشکلاتشون

 

 

مجری: وحید اکرمیان

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@