مصاحبه با مسعود قدیریان آرنولد کویر

مهمان ششمین قسمت برنامه بیشه شیران

مجری: سید مجید سیدی پور

------------------------------------------------------------------

heartتوجه: فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام با آدرس:

parto_kavir@