روز ایثار و شهادت شهرستان آران و بیدگل

مصاحبه با مردم و تعدادی از مسئولین شهرستان 

🌷با موضوع روز ایثار و شهادت شهرستان آران و بیدگل (۴دی)

 

 

فعالیت اصلی پرتو کویر در کانال تلگرام و اینستاگرام و ایتا و روبیکا

با آدرس: parto_kavir@